بایگانی‌های مفتول - آهن تبلیغ

مفتول چیست؟

شنایی با تاریخچه مفتول اولین گام برای ساخت مفتول ها به شیوه ی امروزی توسط کریستوفر پاهم سوئدی برداشته شد وی تلاش کرد تا قطر مفتول ها را کاهش دهد سپس آن ها را به شکل مستقیم با عبور بیلت های گرم شده و نیاز به پتک زدن از شیارهای کوچک کننده و سپس غلطک […]